L1 – CUNG DINH KOOL Gebakken Noodle Blacksoy 80g / Pho Tron Bo Xao Tuong Den

Sku: L1-1951 B4-4

instock

Origin: Vietnam

Beschrijving:

SKU_1951

L1 – CUNG DINH KOOL Fried Noodle Blacksoy 80g / Pho Tron Bo Xao Tuong Den

L1 – CUNG DINH Phở Trộn Bò Xào Tương Đen 80g

L1 – CUNG DINH KOOL Gebakken Noodle Blacksoy 80g / Pho Tron Bo Xao Tuong Den

2.89