BNC- Frozen Chickenwings 1kg / Canh Ga Dong Lanh

Sku: BNC-11794

instock

Origin: Netherlands

Description:

SKU_11794

BNC- Frozen Chickenwings 1kg / Canh Ga Dong Lanh

BNC- Cánh Gà Đông Lạnh 1kg

BNC – Bevroren Kippenvleugels 1kg / Canh Ga Dong Lanh

3.79