BNC- Frozen Duck Without Organs 2.4-2.6kg / Vit Dong Lanh

Sku: BNC-11796-4

instock

Origin: Netherlands

Description:

SKU_11796

BNC- Frozen Duck Without Organs / Vit Dong Lanh

BNC- Vịt Đông Lạnh Không Nội Tạng

BNC – Bevroren Eend Zonder Organen / Vit Dong Lanh

9.21