CôTô Squid / Muc Mot Nang Cô Tô 1 Kg 20%

Sku: VN/49

instock

Origin: Viet Nam

Description:

VN – 49

Sunny Squid / Muc Mot Nang Co To 1 Kg 20%

Mực Một Nắng Cô Tô 1 Kg 20%

Zonnige Inktvis/ Muc Mot Nang Co To 1 Kg 20%

38.19