CP – Vietnamese Dried Noodle/ Hu Tieu Nam Vang Tron Kho RECEIVE ON 07/08/09 December

Sku: CP_005

instock

Origin: Vietnam

Description:

Ingredients: Pork, Pork Liver, Pork Heart, Shrimp, Quail Egg, Vegetables

SKU_CP_005

CP – Vietnamese Dried Noodle/ Hu Tieu Tron Kho

CP – Hủ Tiếu Trộn Khô

CP – Vietnamese Gedroogde Noedel/ Hu Tieu Tron Kho

12.99


NHẬN HÀNG THỨ 5/6/7 NGÀY 13/14/15 Tháng 12 Thời Gian Còn Lại Để Đặt Hàng !!!
07 days
10 hours
43 minutes
57 seconds