Fish snack squid white BDMP / Kho Muc Trang 50g

Sku: HS-6303 16B

outofstock

Origin: BDMP

Description:

SKU_HS-6303

Fish snack squid white BDMP / Kho Muc Trang 50g

Khô Mực Trắng 50g

Vissnack inktvis wit BDMP / Kho Muc Trang 50g

3.99

Out of stock