HOA NAM Frozen Sausages Lap Xuong MQL 500g

Sku: A1-DV7380-2 4B*

instock

Origin: France

Description:

SKU_A1-DV7380-2
HOA NAM Frozen Sausages Lap Xuong MQL 500g
HOA NAM Lạp Xưởng Mai Quế Lộ Đông Lạnh 500g
HOA NAM Frozen Sausages Lap Xuong MQL 500g

11.79