BAMBOO TREE Rice Stick (S) 400g 1mm 1 Box 30 Packs (BBD 14.06.2024)

Sku: L1-2107-3

instock

Origin: Viet Nam

Description:

SKU_L1-2107-3
Bamboo Tree Rice Noodle Banh Pho 1mm (S) 400g 1 Box 30 Packs
BAMBOO TREE Bánh Phở Sợi Khô 400g 1mm 1 Thùng 30 Gói
BAMBOO TREE Rijststick (S) 400g 1mm 1 Doos 30 Stuks

Original price was: €76.21.Current price is: €14.99.