A1 – MEGACHEF Oyster & Soy Sauce 600g + 100ml Kecap Manis

Sku: 3812

instock

Origin: Thai Lan

Description:

SKU_3812

 

MEGACHEF Oyster & Soy Sauce 600g + 100ml Kecap Manis

MEGACHEF Dầu Hào & Nước Tương 723g + Kèm thêm 100ml Kecap Manis

MEGACHEF Oester & Sojasaus 723g + 100ml Kecap Manis

5.18