Hue Noodle Soup/ Bun Bo Hue Gio Heo RECEIVED ON 06/07/08 October

Sku: NL-11340

instock

Origin: Vietnam

Description:

Ingredients: Beef, Pork Sausage, Pork Feet, Vegetables

SKU_NL-11340

Hue Noodle Soup/ Bun Bo Hue

Bún Bò Huế

Hue Noedelsoep/ Bun Bo Hue

11.99


NHẬN HÀNG THỨ 5/6/7 NGÀY 6/7/8 OCT. Thời Gian Còn Lại Để Đặt Hàng !!!
03 days
04 hours
16 minutes
54 seconds