Crispy Rice Snack/ Com Chay Day Noi Sieu Cha Bong Size Lon

Sku: T2-11912 E6-1

instock

Origin: Vietnam

Description:

SKU_11912
T2 – Crispy Rice Snack/ Com Chay Day Noi Sieu Cha Bong
T2- Cơm Cháy Đáy Nồi Siêu Chà Bông
T2 – Crispy Rijs/ Com Chay Day Noi Sieu Cha Bong

17.99