Vietnamese Bread / Banh Mi Pate Thit Nguoi Vietnam Received On 13/14/15 December

Sku: TY-100

instock

Origin: Viet Nam

Description:

Noted: Using Airfrier/ Oven before eating

SKU_TY-100

Vietnamese Bread / Banh Mi Pate Vietnam
Bánh Mi Pate Thịt Nguội Đồ Chua Việt Nam
Vietnamese Brood / Banh Mi Pate Vietnam

6.99


NHẬN HÀNG THỨ 5/6/7 NGÀY 13/14/15 Tháng 12 Thời Gian Còn Lại Để Đặt Hàng !!!
02 days
06 hours
07 minutes
27 seconds