7DROPS Rượu Soju Vị Nho 12% Alc 360ml

Mã:M1-20552 D7-1

instock

Nguồn :Korea

Mô tả:

SKU_M1-20552 D7-1

7DROPS Soju Grape 12% Alc 360ml / Ruou Soju Vi Nho 360ml

7DROPS  Rượu Soju Vị Nho 12% Alc 360ml

7DROPS Soju Druif 12% Alc 360 ml / Ruou Soju Vi Nho 360ml

 

4.30