A1 – ASIAN CHOICE Đậu Hà Lan Đông Lạnh Nguyên Vỏ (Edamame) 500g

Mã:7086

outofstock

Nguồn :China

Mô tả:

SKU_7086

 

ASIAN CHOICE Frozen Soybean (Edamame) 500g

A1 – ASIAN CHOICE Đậu Hà Lan Đông Lạnh Nguyên Vỏ (Edamame) 500g

ASIAN CHOICE Bevroren Soja Bonen (Edamame) 500g

2.52

Out of stock