A1 –  Củ Cải Muối Khô 227g

Mã:A1-1735 24D

instock

Nguồn :China

Mô tả:

SKU_11898

A1 – Preserved Radish Salted Slices 227g / Cu Cai Muoi Kho

A1 –  Củ Cải Muối Khô 227g

Ingemaakte Rammenas Gezouten 227g

2.34