BAMBOO TREE Bánh Phở Sợi Khô 400g 1mm (BBD 30.09.2024)

Mã:L1-2107

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_L1-2107
Bamboo Tree Rice Noodle Banh Pho 1mm (S) 400g
BAMBOO TREE Bánh Phở Sợi Khô 400g 1mm
BAMBOO TREE Rijststick (S) 400g 1mm

Original price was: €2.99.Current price is: €2.39.