L1 – BAMBOO TREE Bánh Phở Sợi Trung (M) 400g 3mm (1 thùng)

Mã:2108-1

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_2108
Bamboo Tree Rice Noodle Banh Pho 3mm (M) 400g
BAMBOO TREE Bánh Phở Sợi Trung (M) 400g 3mm
BAMBOO TREE Rijststick (M) 400g 3mm

48.45

Out of stock