R – BAMBOO TREE Bún Tươi 400g 1 Thùng 30 Gói

Mã:L1-2270-1-1

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_2218
BAMBOO TREE Fresh Rice Vermicelli 400g
BAMBOO TREE Bún Tươi 400g
BAMBOO TREE Verse Rijst Vermicelli 400g

40.88

Out of stock