BAMBOO TREE Bún Tươi 400g

Mã:L1-2218/A1-7577-4 A8-01

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_2218
BAMBOO TREE Fresh Rice Vermicelli 400g
BAMBOO TREE Bún Tươi 400g
BAMBOO TREE Verse Rijst Vermicelli 400g

2.99