BAMBOO TREE Bún Tươi 400g

Mã:L1-2218 A5-3

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_2218
BAMBOO TREE Fresh Rice Vermicelli 400g
BAMBOO TREE Bún Tươi 400g
BAMBOO TREE Verse Rijst Vermicelli 400g

3.19