BAMBOO TREE Bánh Phở Sợi Lớn 400g 5mm

Mã:L1-2109/A1-7559 - A6

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_L1-2109
Bamboo Tree Rice Noodle Banh Pho 5mm (L) 400g
BAMBOO TREE Bánh Phở Sợi Lớn 400g 5mm
BAMBOO TREE Rijststick (L) 400g 5mm

2.99