Bánh Cuốn Minh Châu 1kg NHAN HANG Thu 5/ Thu 6/Thu 7 NGÀY 9/10/11 Tháng 12

Mã:11088

instock

Nguồn :Minh Châu

Mô tả:

Sản phẩm này cần được làm nóng trước khi phục vụ.
Đối với đơn hàng bên ngoài các khu vực địa phương (Amsterdam, Almere, Amstelveen, ….), sản phẩm này được giữ mát với bao bì đặc biệt trong quá trình vận chuyển.

SKU_11088

Rice Pancake / Banh Cuon Minh Chau 1kg

Bánh Cuốn Minh Châu 1kg

Rijst Pannenkoek / Banh Cuon Minh Chau 1kg

12.99


NHẬN HÀNG THỨ 5/6/7 NGÀY 2/3/4 THÁNG 12 2021 Thời Gian Còn Lại Để Đặt Hàng !!!
03 days
23 hours
41 minutes
19 seconds