Bánh Pía Cuốn Vịt Quay Bắc Kinh

Mã:HS-2501 2D*

outofstock

Nguồn :Happy Belly

Mô tả:

SKU_HS-2501

Pecking Duck Wraps 140g/ Banh Pia Cuon Vit Quay Bac Kinh

Bánh Pía Cuốn Vịt Quay Bắc Kinh 140g

Pekingeend Wraps 140g/ Banh Pia Cuon Vit Quay Bac Kinh

2.09

Out of stock