BNC –  Black Tiger Tôm Không Đầu Dễ Bóc 16/20 1Kg 20%

Mã:BNC-11040

outofstock

Nguồn :Bangladesh

Mô tả:

SKU_11040
BNC –  Black Tiger Headless Easy Peel Shrimp 16/20 1Kg 20%
BNC –  Black Tiger Tôm Không Đầu Dễ Bóc 16/20 1Kg 20%
BNC –  Black Tiger Headless Easy Peel Garnalen 16/20 1Kg 20%

14.99

Out of stock