BNC –  Cá Nục Chuối 1kg

Mã:BNC-1713.5 5D*

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_11014

BNC –  Round Scad / Ca Nuc Chuoi 1kg

BNC –  Cá Nục Chuối 1kg

BNC –  Rond Scad / Ca Nuc Chuoi 1kg

 

5.19

Out of stock