BNC – Râu Mực 1Kg

Mã:BNC-11024

outofstock

Nguồn :India

Mô tả:

SKU_11024

BNC – Squid Tentacles / Rau Muc 1Kg

BNC – Râu Mực 1Kg

BNC – nktvis tentakels / Rau Muc 1Kg

 

4.49

Out of stock