BNC – Vịt Nguyên Con Đông Lạnh 2400g

Mã:BNC-11049

outofstock

Nguồn :Polland

Mô tả:

SKU_11049

BNC – Frozen Drosed Duck Griller Without Organs 2400 grs

BNC – Vịt Nguyên Con Đông Lạnh 2400g

BNC – Frozen Drosed Duck Griller Without Organs 2400 grs

9.69

Out of stock