Bún Bò Huế NHẬN HÀNG VÀO NGÀY 23/24/25 Tháng 11

Mã:CP-001

outofstock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

Ingredients: Beef, Pork Sausage, Pork Feet, Vegetables

SKU_CP-001

Hue Noodle Soup/ Bun Bo Hue

Bún Bò Huế

Hue Noedelsoep/ Bun Bo Hue

14.53

Out of stock