Chân Gà Nướng 700g

Mã:11200

outofstock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

sku_11200

Grilled Chiken Feet – Chan Ga Nuong 700g

Chân Gà Nướng 700g

Gegrilde Kippenpoten – Chan Ga Nuong 700g

13.49

Out of stock