Chao Ớt Chao Bong Mai 500g

Mã:L1-4408 F1-2

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_L1-4408
Chili bean curd Chao Bong Mai 500g
Chao Ớt Chao Bong Mai 500g
Chili Tahoe Chao Bong Mai 500g

7.99