CUNG DINH My Sườn Hầm Ngũ Quả 80g

Mã:L1-1950 C7-1

instock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_L1-1950

CUNG DINH Inst Noodle Spareribs Bamboo 80g/ My Suon Ham Ngu Qua

CUNG DINH Mỳ Sườn Hầm Ngũ Quả

CUNG DINH Inst Noodle Spareribs Bamboe 80g/ My Suon Ham Ngu Qua

0.99