DOUDLE PANDA Bánh Phở Sợi Lớn 400g 5mm

Mã:L1-2125 A6-1

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_L1-2125 A6-1
DOUDLE PANDA Rice Stick / Banh Pho Loai Lon (L) 400g 5mm
DOUDLE PANDA Bánh Phở Sợi Lớn 400g 5mm
DOUDLE PANDA Rijststick / Banh Pho Loai Lon (L) 400g 5mm

2.45

Out of stock