Dừa Bào Sợi Đông Lạnh 300g

Mã:M1-2515

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_M1-2515

Frozen Coconut Meat / Dua Bao Soi Dong Lanh 250g

Dừa Bào Sợi Đông Lạnh 300g

Bevroren Kokosvlees / Dua Bao Soi Dong Lanh 250g

 

2.23