FRN – EXO Cá Thu Cắt Khoanh 1kg

Mã:8073

outofstock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_8073
FRN – EXO Spanish Mackerel Steak Ca Thu Cat Khoanh 1kg
FRN – EXO Cá Thu Cắt Khoanh 1kg
FRN – EXO Spaanse Makreel Steak 1kg

14.49

Out of stock