FRN – HOA NAM Chả Giò Gà 12 cái 450g

Mã:7005

outofstock

Nguồn :France

Mô tả:

SKU_7005
FRN-HOA NAM Chicken Springroll 450g
HOA NAM Chả Giò Gà 450g
HOA NAM Kip Loempia 450g

6.49

Out of stock