FRN- Xôi Mặn Gói Lá Sen 200g

Mã:8017

instock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_8017

FRN- Glutinous Rice Lotus Leaf/ Xoi Goi La Sen 200g

FRN- Xôi Gói Lá Sen 200g

FRN- Kleefrijst Lotusblad / Xoi Goi La Sen 200g

3.19