HS – Hạt Sen Luộc Sẵn 440g

Mã:HS - 11203 15A

instock

Nguồn :China

Mô tả:

SKU_11203

Lotus nuts boiled SAILING B. / Hat Sen Luoc San 440g

Hạt Sen Luộc Sẵn 440g

Lotusnoten gekookt SAILING B. / Hat Sen Luoc San 440g

3.49