Hoa Nam Giò Bì Hảo Hạng Đông Lạnh 500g

Mã:L1-7049/ M1-6121 1A*

outofstock

Nguồn :France

Mô tả:

SKU_7049
Frozen Pork Pate Hoa Nam 500g
Hoa Nam Giò Bì Hảo Hạng Đông Lạnh 500g

7.33

Out of stock