COCK Đậu Xanh Tách Vỏ 400g

Mã:L1-2616

outofstock

Nguồn :Thailand

Mô tả:

SKU_L1-2616
COCK Peeled Split Mung Bean / Dau Xanh Boc Vo 400g
COCK Đậu Xanh Tách Vỏ 400g
COCK Gepelde Gespleten Mungboon / Dau Xanh Boc Vo 400g

1.99

Out of stock