L1 Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 1Kg

Mã:1115

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_1115

 

L1 Roundgrain Glutinous Rice / Gao Nep Cai Hoa Vang 1Kg

L1 Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 1Kg

L1 Roundgrain Kleefrijst / Gao Nep Cai Hoa Vang 1Kg

 

 

3.59

Out of stock