LOTUS Bánh Tráng Cuốn Chả Giò 22 cm 400g

Mã:L1-2003 A7-3

instock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

SKU_2003
LOTUS Rice paper for Spring Roll 22 cm 400g
LOTUS Bánh Tráng Cuốn Chả Giò 22 cm 400g
LOTUS Rijstpapier Voor Loempia 22 cm 400g

2.81