MAGGI Nước Tương Đậm Đặc (Nắp đỏ) 700 ml

Mã:L1-3503 F3-02

outofstock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_3503
MAGGI Soya Sauce (Red cap) Thick 700 ml
MAGGI Nước Tương Đậm Đặc (Nắp đỏ) 700 ml
MAGGI Sojasaus (rode dop) 700 ml

5.53

Out of stock