A1 -Me Thái Ngọt 450g

Mã:A1-2083-1

instock

Nguồn :Thailand

Mô tả:

SKU_5115

 

Sweet Tamarind 450g / Me Thai Ngot

Me Thái Ngọt 450g

Zoete Tamarinde 450g / Me Thai Ngot

 

5.55