MEAT – Đuôi Bò Loại To 2000-2100g

Mã:BNC-8418 5D*-1-1-1-1

instock

Nguồn :Netherlands

Mô tả:

SKU_BNC-8418 5D*
MEAT – Big Ox Tail / Duoi Bo 2000-2100g
MEAT – Đuôi Bò Loại To 2000-2100g
MEAT – Bevroren EFP Koe Staart / Duoi Bo 2000-2100g

22.98