Minh Trung Chè Nếp Cẩm 240g

Mã:L1-1154

outofstock

Nguồn :Vietnam

Mô tả:

SKU_L1-1154

Minh Trung Sweet Violet Glutinous Rice Congee 240g

Minh Trung Chè Nếp Cẩm 240g

Minh Trung Zoete Violet Kleefrijst Congee 240g

2.85

Out of stock