MTRS – Mít tươi cắt miếng 1kg

Mã:11212

outofstock

Nguồn :Malaysia

Mô tả:

SKU_11212

Fresh Jackfruit Cut / Mít tươi cắt miếng 1kg

Mít tươi cắt miếng 1kg

Vers gesneden jackfruit / Mít tươi cắt miếng 1kg

12.49

Out of stock