MTRS – Mít tươi nguyên trái 10.65kg (11.99e/1 Kg)

Mã:11212-4

outofstock

Nguồn :Malaysia

Mô tả:

SKU_11212-4

Fresh Jackfruit Whole / Mít tươi nguyên trái 10.65kg

Mít tươi nguyên trái 10.65kg

Vers Jackfruit Geheel / Mít tươi nguyên trái 10.65kg

127.69

Out of stock