MTRS – Mít tươi nguyên trái 11.8kg (12.99e/1 Kg)

Mã:11212-2

outofstock

Nguồn :Malaysia

Mô tả:

SKU_11212-2

Fresh Jackfruit Whole / Mít tươi nguyên trái 11.8kg

Mít tươi nguyên trái 11.8kg

Vers Jackfruit Geheel / Mít tươi nguyên trái 11.8kg

153.28

Out of stock