MTRS – Thanh Long Ruột Đỏ 600g-800g

Mã:T1-VN1057

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

sku_T1-VN1057

MTRS – Vietnam Red Dragon Fruit  / Thanh Long Ruot Do

MTRS – Thanh Long Ruột Đỏ

MTRS – Vietnam Red Dragon Fruit / Thanh Long Ruot Do

20.90

Out of stock