MTRS – Thanh Long Ruột Đỏ 600g-700g

Mã:T1-VN1057-6

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

sku_T1-VN1057

MTRS – Vietnam Red Dragon Fruit  / Thanh Long Ruot Do

MTRS – Thanh Long Ruột Đỏ

MTRS – Vietnam Red Dragon Fruit / Thanh Long Ruot Do

13.99

Out of stock