MTRS – Thanh Long Ruột Vàng 200g-250g

Mã:11384-1

outofstock

Nguồn :Viet Nam

Mô tả:

sku_11384

MTRS – Vietnam Red Dragon Fruit / Thanh Long Ruot Do

MTRS – Thanh Long Ruột Đỏ

MTRS – Vietnam Rea

sku_11384

MTRS – Vietnam Yellow Dragon Fruit / Thanh Long Ruot Vàng 200g – 250g

MTRS – Thanh Long Ruột Vàng 200g-250g

MTRS – Vietnam Yellow Dragon Fruit / Thanh Long Ruot Vang 200g-250g

d Dragon Fruit / Thanh Long Ruot Do

2.79

Out of stock